Pencere Dergi

Eliyle Ayak

by

Bahtiyar Amcanın dükkânı sokağın en eskisiydi. Aynı köşede elli yıldır mesleğini icra ediyordu, kendi de altmıştan fazla gibiydi. Köşe fikri dedesinden yadigârdı. “Hayatta arada…

Öteki

by

Bütün ırklar birbirine karıştı. Ari Irk Teorisine göre, Kavimler Göçü ırkları harmanladı. Evrim teorisini doğrularcasına ırklar, bulundukları coğrafyada şekillendi. Din ve dil kökeni gen…

Ses

by

Tık tık tık… Gözlerimi zar zor aralıyorum. Zihnim bölük pörçük bir uykunun izleriyle uyuşuk. Bedenim darmadağınık. Ruhum; bitmeyen öfkesinin yanına bir de merak illeti…

Zaman ve Algı

by

Başlangıcı bilinmeyen ama sonuna karar verilebilen ölçütler silsilesi, zaman. Zaman dediğimiz olgu aslında insanın içinde bulunduğu somut dünyaya soyut inanış şekli. Gerçekten ölçülemeyen bu…

Sallan Gemi Misali

by

Denizi olan memlekette gözünü açanlar, başka yerde yaşayanların sevdalarını eksik yaşadıklarını zanneder veya denizi gördüklerinde bocaladıklarını düşünür, fütursuzca. Halbuki biz gibilerin denizi yok değil,…

Yaşamın Kıyısında…

by

Hayatımızdaki her şey ve herkes göründüğünün çok ötesinde ve derinindedir. Bakmaktan görebilmeye, işitmekten duyabilmeye, algılamaktan anlamlandırabilmeye ve içselleştirip hayatımıza uyarlayabilmeye iltica edebilmemiz, bizi kendimize…

Çatı Katı

by

Annesi ile birlikte akşam yemeği hazırlıkları yapıyorlardı. Zeytinyağlı dolma vardı akşam yemeğinde ve çok severdi dolmayı, hele patlıcanlı olanına bayılırdı. Annesi tezgahın altından zeytinyağı…