Mart, 2021

Etme Müdana

by

Müdana etmeden yaşamak ne kadar mümkün? Birçok klasik roman ve öykünün anlatmak istediği tonlarca kelimenin toplamı olarak müdana Arapça müdahanat kelimesiyle akrabadır. Ancak ne…

Yama Teorisi

by

2500 yıllık felsefe tarihini bir skandal olarak niteleyen düşünürden beri felsefeyle ilgili görüşler biraz daha farklı bir yöne doğru gitmesi gerekirdi. Ancak bu durum…

Değişim (I)

by

Rahmetli Mümtaz Turhan’ın “Kültür Değişmeleri”[1] isimli eserini tamamlamasının üzerinden 50 yıl geçti. Öğrencisi rahmetli Erol Güngör, 1975’te düşünce dünyamıza “Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik”[2]  isimli…

Âşık Baba

Âşık Baba

by

Her yanımız kayıplarda; eşler, dostlar, hemşehriler, yaşlılar, hastalar, yavrular, kadınlar, vatan evlatları… Ne çok gözyaşı ne çok üzüntü ne çok yokluğa kanıksama… Kimin evine…