Biraz Medeniyet Yapabilir Miyiz!!!

“Yeni bir medeniyet tasavvurumuz olmalı” fikri, yanlış giden, beğenilmeyen bir durumun neticesi doğmuş olduğu muhakkak. Buradaki “yeni” sıfatının da eskisinden farklı, taze, daha önce…

Yalnızlık

Bireyler tarih boyunca varoluşsal yalnızlıklarını bir topluluğa, millete veya cemaate mensup olarak giderebildi. “Nereden geldim ve nereye gideceğim” konulu o büyük yalnızlığa ancak kendisi…