Yerlerde Kadın İsimleri

Ben Ankaralı’yım… İnsanların “memleket nere?” sorusuna baba kütüğünü söylemelerini her zaman garip buldum. Babam ve annem Kayserili; aslında Develi’liler… Çünkü iki yer arasında –bilenler…

Ayrılık-I

Hicr, Firkat, Hicran gibi ayrılığa dair sözler bölünme anlamına gönderme yapar. Tıpkı bireyler gibi toplumların da, onların inşa ettiği devletlerin de en büyük korkusu…

Değişim II

Medeniyet değişimleri hazırlık dönemlerindeki gelişmelerin vasfına göre bir seyir izler. Orhun yazıtlarının satır aralarına yansıyan ifadeler arasında vezir Tonyukuk’un Bilge Hanı, yapmaması hususunda uyardığı…

Değişim (I)

Rahmetli Mümtaz Turhan’ın “Kültür Değişmeleri”[1] isimli eserini tamamlamasının üzerinden 50 yıl geçti. Öğrencisi rahmetli Erol Güngör, 1975’te düşünce dünyamıza “Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik”[2]  isimli…

Biraz Medeniyet Yapabilir Miyiz!!!

“Yeni bir medeniyet tasavvurumuz olmalı” fikri, yanlış giden, beğenilmeyen bir durumun neticesi doğmuş olduğu muhakkak. Buradaki “yeni” sıfatının da eskisinden farklı, taze, daha önce…

Yalnızlık

Bireyler tarih boyunca varoluşsal yalnızlıklarını bir topluluğa, millete veya cemaate mensup olarak giderebildi. “Nereden geldim ve nereye gideceğim” konulu o büyük yalnızlığa ancak kendisi…