Benzerlik-Farklılık

Sanat, nesnel olanın ve herkesçe ortalama olarak aynı düzeyde kabul görülenin ötesine geçerek öznelin ve paydaşlığın kapısını aralayandır. Somut olanın ve beş duyu ile…

Bir Kelime İnsan Sayısınca Anlam

“Yalnızlık” kelimesinin TDK’ye göre tanımı şu şekilde yapılmaktadır: 1) Yalnız olma durumu, kimsesizlik. 2) Kimse bulunmama durumu, ıssızlık, tenhalık. Yıllar önce gittiğim Uluslararası Yalnızlık…

Denge

Toplumumuzun geneline baktığımızda acı çekmeyi kutsayan bir anlayış olduğunu görebilmekteyiz. Öyle ki, diyaloglarda derdini paylaşan, sıkıntısını dile getiren kişi ile acısı hafife alınarak “o…

Farklılık-Benzerlik

Yazı görünür, kelimeler konuşur. Lâkin zihinde bulur yankısını. Afili kelimelerin yavanlığını tek bir notanın, tek bir vurgunun ve kısa bir tonun içindeki binlerce duyguya…

Çocuk Kalbi

“Fiziksel darbe ve yaralar bizi öldürebilirken; ruhsal yaraların, ıstırapların, acıların izinin dahi görünmemesi hayatın bize en büyük kazığı.” dedi. Sonra durdu, düşündü bir müddet,…