Doğru Zaman

Ne kadar da masum bir gülüşü var! Her sabah aynı durakta gördüğü, gözleri hafiften şişmiş, bedeni kalkmış ama zihni hala yatakta olan kadına hayranlığı…

Hiçlik Var Olmaktır

Düşleriniz, şehrin en yüksek binasının tepesinden betona düşüp parçalanan bir cam gibi, yere düşüp paramparça oldu mu hiç?   Kelime durumundaki “düş” ile fiil…

Bir Kırlangıç Süzülmesi

Damlaların ıslattığı camların arkasındaki bakışları gayet masumcaydı. Kim bilir ne dünyalar devriliverdi içinde ve kim bilir kaçı ayağa kalkamadı? Şimdi o camın arkasındaki gözleri ıslak…

Yaban Çözümlemeler

Yabancı Çözümlemesi 1 (“yabancı” sözcüğünün karşıtı olarak “yakın” sözcüğüne başvurdum. Daha uygun bir sözcük bulamadım. Fena da olmadı hani.) Bir anne, bir baba, bir…

Bir Sisifos Sesi

Sokak çocuğuyum ben. Çıkmaz sokakların bangır bangır haykıran, avazı çıktığı kadar ağlayan, dizleri ve dirsekleri yara, gözleri yaş, üstü-başı kir ve pasak ama umudu…

Yalnızdı

Büzüştüğü köşesinde yaktığı sigarasıyla kendine bir şeyler anlatıp duruyordu. Yaptığı çok şey alışılmışın dışındaydı. Onu anlaması zordu. Başkalarıyla çok konuşmayı hiç sevmezdi. Hep kendi…

Donuk Bakışlar

Severek içtiği sert kahvenin üçüncü yudumundan sonra karşı masada oturan soğuk tavırlı, donuk bakışlı kadını fark etti. Dakikalarca hayran hayran baktı. Nutku tutuldu. Soğuk…

Öte

Yıkın fikir putlarını. Sonra ateşe verin yanmaz görünen kambur düzenin kalıntılarını. Sınırların arasındayız nicedir. Ne zamandan beridir mi? Doğduğumuz andan beri sınırlarımız var bizim….

Hep Ondandır

Yağmur… Yeryüzünün arınmasını sağlayan kudret. Sokakların, caddelerin, meydanların temize belenmesi işte bu kudretin kendini göstermesi ile sağlanır. Yağmur… Varlığı için dualar edilen güç. Uğruna…

Okunmayan Bir Kitap

Okunan bir kitap insanın hayatını büyük ölçüde değiştirebilir. Bu hüküm, herkes tarafından desteklenecek derecede doğrudur. Okunan bir kitap insan hayatını nasıl değiştiriyorsa okunmayan bir…