Mühür

Yazar Hakkında: İhsan KUTLU

Ev Sahibi İle Misafir

Bugün size bir ev sahibi ile misafirin hikâyesini anlatacağım. Evin neresi; misafirin...
Devamını Oku

Eli – kolu, gözü – kulağı ve diğer tüm azaları tamdı. Tek tutkusu kitaplardı. Devamlı okuyordu. Kemirircesine okuyordu. Kendisi okuduğu gibi çevresine de okumayı salık veriyordu. Evi küçük bir kütüphaneydi adeta. Emaneten alıp okudukları ise belki bir o kadar yer tutardı. Biriktirme hastalığının eşiğindeydi kitap konusunda. Neyse ki okuyordu elindekileri.

Okuyordu okumasına; ama bir sorun var gibiydi. Kitabı okuyup bitiriyor ve anlıyordu. Bugüne kadar kimse sesini çıkartmamıştı; dolayısıyla sorununu fark edememişti. Sınavlarda iyi puanlar almıyor değildi. O güne kadar eğitim kariyeri sorunsuzca ilerlemişti. Muhtemelen bundan sonra da bir sorun yaşamayacaktı. Ama işte…

Mesele okuması ya da anlaması değildi. Mesele yanlış anlamasıydı. “Her anlama bir yanlış anlamadır” deyip güven dolu limanına çekiliyordu. Yanlış anlamaları yanlış yorumlamalara yol açmasa hiç dile gelmeyecekti. (Yorumun yanlışı da mı olurmuş demeyin.)

Okumak onu köreltmişti. Çok okuduğu, çok bildiği aşikardı. Fakat yorumları gösteriyordu ki derinlerde bir yerlerde kökleşmiş bir engellilik durumu vardı. Engellilik, özürlülük, sakatlık… Ne derseniz deyin. Nüansların çok bir önemi yoktu. Zihinsel körlük kuşatmıştı kendisini. Çok okumak cehaletine (hastalık, engellilik) kapılmıştı. İlaç tedavisi ya da protez gibi bir araçla da durumu giderilemezdi. Bir anda değil; sinsice bir virüs tüm hücrelerine zamanla sirayet etmişti. Gün geçtikçe ilerleyen miyop veya hipermetrop gibi; okudukça görme yetisini kaybetmişti (mühür).

En sonunda şunları bile söyletiyordu: “Okumasa daha iyiymiş.”, “O kadar okuyup; gele gele bu düşünceye mi gelmiş?”.

“Okumaktan zarar gelmez” deyişinin aksi ispatıydı. Okudukça uzaklaşıyordu. Mesafeler gittikçe artıyordu anlamla. Anlamaktı derdi oysa ki. “Sanat sanat içindir.” ifadesindeki derin uçurum, onda okumak şeklinde tezahür etmişti. Okumaya ilişkin önyargısı ve zamanla ilerleyen bu hastalığı fark edemeyişi kalbî bir rehberin ihtiyacını bir kez daha ortaya çıkartmıştı.

Yazar Hakkında: İhsan KUTLU

Ev Sahibi İle Misafir

Bugün size bir ev sahibi ile misafirin hikâyesini anlatacağım. Evin neresi; misafirin...
Devamını Oku