Okunmayan Bir Kitap

Yazar Hakkında: Yavuz Sezer OĞUZHAN

Saklambaç

En sevdiğim oyundu saklambaç. Çünkü bir yerlerden, herkesten saklanabileceğim en güzel fırsattı...
Devamını Oku

Okunan bir kitap insanın hayatını büyük ölçüde değiştirebilir. Bu hüküm, herkes tarafından desteklenecek derecede doğrudur. Okunan bir kitap insan hayatını nasıl değiştiriyorsa okunmayan bir kitap da insanın hayatını pekala değiştirebilir.

Biz hep, dünyası bir şekilde değişen, farklı âlemleri tanıyan meşhur ve/veya çevremizdeki insanları bilebiliyoruz. Kişinin dünyasının tamamen değişmesi, ya birisi ile tanışması ile ya birinin sözü ile ya yaşadığı büyük ve etkili bir olay ile ya seyrettiği bir film ile ya hayran olduğu kişinin hayatını değişmesi ile ya bir rüya ile ya da eline geçen bir kitap ile mümkün olabilmektedir inancına sahibizdir. Okuduğu bir kitaptan dolayı dünyası değişen kişinin, o kitabı okumasaydı dünyası değişir miydi? Kısmen evet. Neden? Değişecek dünyası, o kitabı okumadığı için yerinde sayacak ve kendisine açılan sonsuz ve yeni kapıları kapatmış olacaktı.

İnsanın hayatını kökten değiştirecek en belirgin hareketlilik, en üst derecedeki inanç değişimidir. Bir kişinin Tanrı’ya olan inancının hiç olmadığını düşünün. Fakat bu kişi, bir boşluğun ortasında ve bir arayış içerisindedir(İnancı olmayanların genelde bu hal içinde olduğu söylenir ya). Eline geçen herhangi bir mistik kitabı incelediğini düşünelim. Bu durumda ruh ve mana dünyasının elindeki o kitaba göre şekillenmesi pek tabii ki muhtemeledir. Şimdi, adamın elindeki bu kitap Katolik öğretisi çerçevesinde yazılmışsa adamın hissettiği boşluk Katolik inancının istediği şekilde dolmaya başlar. Bu öğreti ile ilgili nice nice kitaplar… ve ardından adam, iyi bir Katolik fert. Okumuş olduğu kitaplar adamı iyi bir Katolik yaptı. Yani adam, okuduğu kitap tarafından şekillendirildi. Ya okumadığı kitaplar? Mesela İslam’ın kitabı “Kur’an”. Kişi, şayet ilk Kur’an’ı okusa idi muhtemelen Müslüman olacaktı. Kur’an’ın yani İslam’ın öğretisini, hayat tarzını, mistik havasını bilemeyecek. O hazzı da duyamayacak. Yani okumadığı bir kitap hayatını değiştiriverdi. Örnekleri diğer öğretiler ile de süsleyebiliriz; Hinduizm, Protestanlık, Musevilik, Budizm vs…

Örnekleri inanç sistemleri üzerinde verdim ki konu daha belirgin bir hal alsın. Bu örnekler, politik kitapların etkileyiciliği ile de zenginleştirilebilir. Hatta ve hatta kişisel gelişim kitapları (tamamen yalandan ibaret olsalar bile) çoğu kimsenin tuttuğu tarzlardandır.

Bir ara kişisel gelişim kitaplarına saran zavallı bir fert olarak ben, ruhumun şekillendiğini sanmıştım ve büyük bir hüsrana duçar olunca okumadıklarımın dolayısıyla bilemediklerimin aslında bu duruma düşmemde ne denli etki sahibi olduğuna yaşayarak şahit oldum. Okuduklarımla beraber okumadıklarım da hayatımı şekillendirdi.

opened-window-door (1).fwBir roman, bir hikâye ve bir şiir… Hayatında hiç şiir okumayan birinin hayattan alamadığı zevk, şiirden uzak kalmasındandır. Bir roman kahramanından öğrenemediğimiz herhangi bir şey kim bilir bize nelere mal olacak? Bir kahramanın sevdası, hırsı ve dünyası…

Yazar Hakkında: Yavuz Sezer OĞUZHAN

Saklambaç

En sevdiğim oyundu saklambaç. Çünkü bir yerlerden, herkesten saklanabileceğim en güzel fırsattı...
Devamını Oku